نرخ قیمت ارز امروز 2021/10/16 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/10/16 شنبه ساعت 13:39:31 روز ۱۴۰۰/۷/۲۴ بیست و چهار مهر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

272,630 دلار 316,300 یورو
272,980 بالاترین قیمت دلار 271,900 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
374,880 پوند 74,230 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
31,344 لیر 42,550 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
246,344 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post