نرخ قیمت ارز امروز 2021/10/15 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/10/15 جمعه ساعت 13:36:13 روز ۱۴۰۰/۷/۲۳ بیست و سه مهر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

271,746 دلار 314,916 یورو
272,480 بالاترین قیمت دلار 270,400 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
371,966 پوند 74,606 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
30,500 لیر 42,150 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
246,800 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post