نرخ قیمت ارز امروز 2021/10/14 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/10/14 پنجشنبه ساعت 13:31:53 روز ۱۴۰۰/۷/۲۲ بیست و دو مهر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

270,790 دلار 314,380 یورو
272,480 بالاترین قیمت دلار 270,700 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
371,440 پوند 73,710 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
30,500 لیر 42,150 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
246,800 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post