نرخ قیمت ارز امروز 2021/10/12 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/10/12 سه شنبه ساعت 13:34:39 روز ۱۴۰۰/۷/۲۰ بیست مهر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

271,450 دلار 313,620 یورو
273,680 بالاترین قیمت دلار 270,900 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
369,050 پوند 73,880 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
32,065 لیر 43,115 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
247,000 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post