نرخ قیمت ارز امروز 2021/10/11 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/10/11 دوشنبه ساعت 13:31:48 روز ۱۴۰۰/۷/۱۹ نوزده مهر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

274,440 دلار 317,390 یورو
276,080 بالاترین قیمت دلار 274,440 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
374,030 پوند 74,800 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
31,858 لیر 42,750 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
257,878 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post