نرخ قیمت ارز امروز 2021/10/10 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/10/10 یکشنبه ساعت 13:33:28 روز ۱۴۰۰/۷/۱۸ هجده مهر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

275,020 دلار 318,320 یورو
279,380 بالاترین قیمت دلار 274,700 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
374,520 پوند 74,910 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
32,700 لیر 43,485 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
258,435 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post