نرخ قیمت ارز امروز 2021/10/09 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/10/09 شنبه ساعت 13:31:48 روز ۱۴۰۰/۷/۱۷ هفده مهر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

277,910 دلار 321,670 یورو
279,380 بالاترین قیمت دلار 277,400 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
380,970 پوند 75,700 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
31,100 لیر 44,189 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
259,939 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post