نرخ قیمت ارز امروز 2021/10/07 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/10/07 پنجشنبه ساعت 13:31:33 روز ۱۴۰۰/۷/۱۵ پانزده مهر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

279,609 دلار 322,889 یورو
281,680 بالاترین قیمت دلار 279,100 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
381,799 پوند 76,339 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
31,689 لیر 43,739 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
259,289 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post