نرخ قیمت ارز امروز 2021/10/06 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/10/06 چهارشنبه ساعت 13:33:20 روز ۱۴۰۰/۷/۱۴ چهارده مهر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

280,100 دلار 323,580 یورو
281,680 بالاترین قیمت دلار 280,100 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
382,420 پوند 76,700 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
31,870 لیر 44,020 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
259,900 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post