نرخ قیمت ارز امروز 2021/10/05 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/10/05 سه شنبه ساعت 13:31:03 روز ۱۴۰۰/۷/۱۳ سیزده مهر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

281,922 دلار 327,402 یورو
281,680 بالاترین قیمت دلار 279,650 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
385,882 پوند 77,142 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
31,700 لیر 44,312 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
263,462 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post