نرخ قیمت ارز امروز 2021/10/04 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/10/04 دوشنبه ساعت 13:34:34 روز ۱۴۰۰/۷/۱۲ دوازده مهر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

281,160 دلار 326,500 یورو
281,210 بالاترین قیمت دلار 279,650 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
384,480 پوند 76,570 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
31,700 لیر 44,187 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
262,737 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post