نرخ قیمت ارز امروز 2021/10/03 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/10/03 یکشنبه ساعت 13:31:23 روز ۱۴۰۰/۷/۱۱ یازده مهر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

280,310 دلار 324,780 یورو
281,610 بالاترین قیمت دلار 279,450 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
381,980 پوند 76,270 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
32,455 لیر 44,505 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
263,155 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post