نرخ قیمت ارز امروز 2021/10/02 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/10/02 شنبه ساعت 13:31:52 روز ۱۴۰۰/۷/۱۰ ده مهر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

281,580 دلار 326,640 یورو
284,710 بالاترین قیمت دلار 277,550 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
384,160 پوند 76,710 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
32,253 لیر 43,850 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
263,603 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post