نرخ قیمت ارز امروز 2021/10/01 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/10/01 جمعه ساعت 13:31:40 روز ۱۴۰۰/۷/۹ نه مهر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

285,501 دلار 330,681 یورو
284,710 بالاترین قیمت دلار 277,550 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
386,941 پوند 78,321 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
32,791 لیر 45,041 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
263,791 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post