نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/30 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/30 پنجشنبه ساعت 13:36:20 روز ۱۴۰۰/۷/۸ هشت مهر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

283,780 دلار 329,180 یورو
284,210 بالاترین قیمت دلار 277,550 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
384,550 پوند 77,280 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
32,302 لیر 44,050 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
263,102 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post