نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/29 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/29 چهارشنبه ساعت 13:32:54 روز ۱۴۰۰/۷/۷ هفت مهر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

283,010 دلار 330,140 یورو
283,210 بالاترین قیمت دلار 277,550 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
384,990 پوند 77,060 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
32,000 لیر 43,950 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
258,700 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post