نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/27 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/27 دوشنبه ساعت 13:32:51 روز ۱۴۰۰/۷/۵ پنج مهر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

277,362 دلار 324,320 یورو
276,910 بالاترین قیمت دلار 275,350 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
380,920 پوند 75,350 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
31,200 لیر 42,950 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
257,572 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post