نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/26 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/26 یکشنبه ساعت 13:31:42 روز ۱۴۰۰/۷/۴ چهار مهر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

276,560 دلار 324,320 یورو
276,810 بالاترین قیمت دلار 275,350 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
380,920 پوند 75,350 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
31,200 لیر 42,950 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
256,958 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post