نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/24 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/24 جمعه ساعت 13:32:18 روز ۱۴۰۰/۷/۲ دو مهر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

277,568 دلار 325,348 یورو
276,810 بالاترین قیمت دلار 273,650 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
382,788 پوند 76,138 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
32,358 لیر 43,808 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
257,358 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post