نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/23 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/23 پنجشنبه ساعت 13:32:31 روز ۱۴۰۰/۷/۱ یک مهر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

275,210 دلار 322,590 یورو
276,310 بالاترین قیمت دلار 273,650 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
378,780 پوند 74,940 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
31,800 لیر 43,391 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
255,100 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post