نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/22 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/22 چهارشنبه ساعت 13:31:38 روز ۱۴۰۰/۶/۳۱ سی و یک شهریور هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

275,910 دلار 323,690 یورو
276,310 بالاترین قیمت دلار 273,650 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
378,750 پوند 75,130 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
31,900 لیر 42,850 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
255,800 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post