نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/21 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/21 سه شنبه ساعت 14:31:27 روز ۱۴۰۰/۶/۳۰ سی شهریور هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

275,820 دلار 323,730 یورو
276,310 بالاترین قیمت دلار 274,450 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
380,130 پوند 75,110 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
31,900 لیر 43,208 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
254,000 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post