نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/20 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/20 دوشنبه ساعت 14:36:59 روز ۱۴۰۰/۶/۲۹ بیست و نه شهریور هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

273,810 دلار 320,510 یورو
274,310 بالاترین قیمت دلار 273,550 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
376,690 پوند 74,530 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
31,600 لیر 42,450 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
254,000 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post