نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/18 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/18 شنبه ساعت 14:32:03 روز ۱۴۰۰/۶/۲۷ بیست و هفت شهریور هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

275,200 دلار 323,290 یورو
276,410 بالاترین قیمت دلار 274,550 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
381,260 پوند 75,070 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
32,000 لیر 42,850 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
255,800 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post