نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/16 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/16 پنجشنبه ساعت 14:33:29 روز ۱۴۰۰/۶/۲۵ بیست و پنج شهریور هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

272,810 دلار 321,310 یورو
273,610 بالاترین قیمت دلار 272,150 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
379,700 پوند 74,310 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
32,831 لیر 42,550 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
253,531 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post