نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/15 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/15 چهارشنبه ساعت 14:32:08 روز ۱۴۰۰/۶/۲۴ بیست و چهار شهریور هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

274,244 دلار 316,760 یورو
274,210 بالاترین قیمت دلار 272,050 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
381,300 پوند 74,884 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
32,804 لیر 43,054 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
254,404 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post