نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/14 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/14 سه شنبه ساعت 14:44:20 روز ۱۴۰۰/۶/۲۳ بیست و سه شهریور هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

275,610 دلار 313,950 یورو
275,610 بالاترین قیمت دلار 273,350 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
384,400 پوند 75,020 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
33,089 لیر 42,950 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
254,389 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post