نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/13 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/13 دوشنبه ساعت 14:33:32 روز ۱۴۰۰/۶/۲۲ بیست و دو شهریور هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

271,470 دلار 312,710 یورو
271,510 بالاترین قیمت دلار 269,050 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
377,680 پوند 73,900 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
32,100 لیر 42,150 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
251,433 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post