نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/12 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/12 یکشنبه ساعت 14:40:11 روز ۱۴۰۰/۶/۲۱ بیست و یک شهریور هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

274,970 دلار 315,650 یورو
277,210 بالاترین قیمت دلار 274,350 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
382,950 پوند 74,890 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
32,500 لیر 42,850 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
258,449 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post