نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/11 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/11 شنبه ساعت 14:31:22 روز ۱۴۰۰/۶/۲۰ بیست شهریور هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

278,260 دلار 316,520 یورو
278,810 بالاترین قیمت دلار 277,460 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
387,580 پوند 75,810 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
33,849 لیر 44,299 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
258,849 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post