نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/10 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/10 جمعه ساعت 14:37:00 روز ۱۴۰۰/۶/۱۹ نوزده شهریور هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

278,368 دلار 315,668 یورو
279,010 بالاترین قیمت دلار 276,350 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
387,568 پوند 75,878 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
32,998 لیر 43,348 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
258,298 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post