نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/09 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/09 پنجشنبه ساعت 14:31:57 روز ۱۴۰۰/۶/۱۸ هجده شهریور هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

277,590 دلار 315,590 یورو
278,810 بالاترین قیمت دلار 276,350 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
386,090 پوند 75,590 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
33,795 لیر 43,150 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
252,595 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post