نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/08 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/08 چهارشنبه ساعت 14:32:03 روز ۱۴۰۰/۶/۱۷ هفده شهریور هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

276,410 دلار 314,840 یورو
277,010 بالاترین قیمت دلار 275,050 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
382,760 پوند 75,270 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
32,700 لیر 42,950 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
252,064 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post