نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/07 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/07 سه شنبه ساعت 14:36:06 روز ۱۴۰۰/۶/۱۶ شانزده شهریور هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

271,870 دلار 314,560 یورو
272,410 بالاترین قیمت دلار 270,760 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
378,130 پوند 74,040 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
32,700 لیر 42,250 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
252,269 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post