نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/06 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/06 دوشنبه ساعت 14:34:19 روز ۱۴۰۰/۶/۱۵ پانزده شهریور هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

270,676 دلار 315,730 یورو
271,110 بالاترین قیمت دلار 269,950 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
376,790 پوند 73,630 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
32,866 لیر 42,316 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
252,366 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post