نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/05 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/05 یکشنبه ساعت 14:36:28 روز ۱۴۰۰/۶/۱۴ چهارده شهریور هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

272,390 دلار 317,160 یورو
272,810 بالاترین قیمت دلار 270,950 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
380,320 پوند 74,180 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
32,886 لیر 42,536 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
252,936 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post