نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/04 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/04 شنبه ساعت 14:34:51 روز ۱۴۰۰/۶/۱۳ سیزده شهریور هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

270,310 دلار 312,420 یورو
274,110 بالاترین قیمت دلار 270,150 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
377,270 پوند 73,580 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
32,500 لیر 42,050 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
253,100 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post