نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/03 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/03 جمعه ساعت 14:31:20 روز ۱۴۰۰/۶/۱۲ دوازده شهریور هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

273,367 دلار 312,907 یورو
272,910 بالاترین قیمت دلار 270,850 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
379,187 پوند 74,767 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
33,457 لیر 42,907 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
253,100 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post