نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/02 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/02 پنجشنبه ساعت 14:36:33 روز ۱۴۰۰/۶/۱۱ یازده شهریور هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

273,514 دلار 312,510 یورو
272,910 بالاترین قیمت دلار 270,850 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
378,910 پوند 74,280 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
33,604 لیر 42,954 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
253,100 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post