نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/01 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/01 چهارشنبه ساعت 14:32:42 روز ۱۴۰۰/۶/۱۰ ده شهریور هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

270,710 دلار 312,910 یورو
273,410 بالاترین قیمت دلار 270,550 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
374,930 پوند 73,740 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
32,700 لیر 42,050 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
253,078 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post