نرخ قیمت ارز امروز 2021/08/31 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/08/31 سه شنبه ساعت 14:39:26 روز ۱۴۰۰/۶/۹ نه شهریور هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

272,270 دلار 308,910 یورو
274,010 بالاترین قیمت دلار 272,270 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
377,660 پوند 74,180 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
33,304 لیر 42,854 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
251,304 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post