نرخ قیمت ارز امروز 2021/08/30 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/08/30 دوشنبه ساعت 14:36:26 روز ۱۴۰۰/۶/۸ هشت شهریور هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

271,140 دلار 305,900 یورو
274,010 بالاترین قیمت دلار 269,350 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
375,630 پوند 73,880 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
32,500 لیر 42,050 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
253,407 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post