نرخ قیمت ارز امروز 2021/08/29 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/08/29 یکشنبه ساعت 14:33:00 روز ۱۴۰۰/۶/۷ هفت شهریور هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

276,240 دلار 317,030 یورو
282,040 بالاترین قیمت دلار 275,990 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
382,810 پوند 75,210 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
33,100 لیر 42,850 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
260,952 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post