نرخ قیمت ارز امروز 2021/08/28 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/08/28 شنبه ساعت 14:32:56 روز ۱۴۰۰/۶/۶ شش شهریور هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

282,610 دلار 325,210 یورو
283,740 بالاترین قیمت دلار 281,990 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
391,350 پوند 76,900 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
34,615 لیر 44,565 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
260,815 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post