نرخ قیمت ارز امروز 2021/08/27 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/08/27 جمعه ساعت 14:33:23 روز ۱۴۰۰/۶/۵ پنج شهریور هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

279,248 دلار 321,368 یورو
280,240 بالاترین قیمت دلار 277,890 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
385,948 پوند 76,228 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
33,658 لیر 43,508 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
256,258 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post