نرخ قیمت ارز امروز 2021/08/26 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/08/26 پنجشنبه ساعت 14:34:20 روز ۱۴۰۰/۶/۴ چهار شهریور هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

278,690 دلار 321,709 یورو
280,240 بالاترین قیمت دلار 277,890 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
385,850 پوند 75,930 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
33,300 لیر 43,649 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
256,499 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post