نرخ قیمت ارز امروز 2021/08/25 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/08/25 چهارشنبه ساعت 14:32:32 روز ۱۴۰۰/۶/۳ سه شهریور هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

278,060 دلار 320,200 یورو
278,840 بالاترین قیمت دلار 276,790 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
384,170 پوند 75,700 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
33,100 لیر 43,596 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
258,000 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post