نرخ قیمت ارز امروز 2021/08/24 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/08/24 سه شنبه ساعت 14:32:05 روز ۱۴۰۰/۶/۲ دو شهریور هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

276,590 دلار 320,200 یورو
278,940 بالاترین قیمت دلار 276,590 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
381,800 پوند 75,350 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
32,800 لیر 42,850 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
237,789 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post