نرخ قیمت ارز امروز 2021/08/23 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/08/23 دوشنبه ساعت 14:34:29 روز ۱۴۰۰/۶/۱ یک شهریور هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

276,250 دلار 305,050 یورو
276,340 بالاترین قیمت دلار 273,690 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
380,090 پوند 75,210 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
32,600 لیر 42,750 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
238,465 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post