نرخ قیمت ارز امروز 2021/08/21 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/08/21 شنبه ساعت 14:31:52 روز ۱۴۰۰/۵/۳۰ سی مرداد هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

269,613 دلار 305,090 یورو
269,140 بالاترین قیمت دلار 268,990 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
369,533 پوند 73,753 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
32,203 لیر 42,053 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
237,950 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post